Pomiń zawartość →

STOP! Przetarg na 1200 oczyszczaczy do przedszkoli w Małopolsce i Krakowie nie dla dzieci!

Ostatnio zaktualizowany w 20 czerwca, 2018

O władzach Małopolski i Krakowa wypowiadam się w superlatywach, odnosząc się do Ich walki ze smogiem. Liczyłem, że w obszarze zapewnienia czystego powietrza najmłodszym, ponownie władza samorządowa Małopolski da dobry przykład. Przygotowania do przetargu trwały kilka miesięcy. Można było się spodziewać solidnego rozeznania tematu. Treść opublikowanego zamówienia sprawia jednak, że włosy stają dęba. Na realizacji zamówienia publicznego z dnia 20 marca 2018 roku „Dostawa oczyszczaczy powietrza do przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych na terenie województwa małopolskiego” skorzystają najwięcej politycy oraz wygrany dostawca sprzętu. Dzieci skorzystają najmniej.

Artykuł ze względu na wagę sprawy jest dość długi, więc dla wygody podzieliłem go na kilka sekcji. Wierzę,  że komentarze do poszczególnych elementów tego przetargu przydadzą się innym w określaniu własnych kryteriów – takich, które będą maksymalizować korzyści płynące z oczyszczania powietrza, którym oddychają dzieci.

 1. Informacje o przetargu
 2. Dlaczego jest to dla mnie ważne?
 3. Jak nie kupować oczyszczaczy powietrza do przedszkoli i żłobków?
  3.1. Analiza „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”
  3.2. Analiza załącznika nr 4. do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
  3.3. Analiza kryteriów oceny
 4. Ostateczna ocena przetargu: -2
 5. Jak możesz lepiej podejść do ochrony przeciwsmogowej dzieci w przedszkolach i żłobkach?

Informacje o przetargu

„Dostawa oczyszczaczy powietrza do przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych na terenie województwa małopolskiego”

Strona WWW zamówienia

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Biuro Prawne i Zamówień Publicznych
ul. Racławicka 56, Kraków 30-017, Polska

Osoba do kontaktów: Bożena Cyz
Tel.: +48 12 630 32 22
E-mail: przetargi@umwm.pl
Faks: +48 126303158
Kod NUTS: PL21

Dlaczego jest to dla mnie ważne?

Smog prawdziwie poznałem dopiero jesienią 2017 roku. Wtedy to swoje działania prospołeczne zapoczątkowałem apelem do polityków „Smog w Polsce. Potrzebna zmiana retoryki i działanie!

Prowadząc ranking oczyszczaczy powietrza zarabiam na smogu, więc powinienem się modlić, by węgiel spadał z nieba, diesle taniały, a UE nakazała spalania śmieci w gospodarstwach domowych w ramach zintegrowanego programu oszczędności miejsca na Ziemi (takiego na szczęście nie ma). Jeśli zanieczyszczenie w PL będzie rosło lub pozostanie na tym samym poziomie, to biznes na doradzaniu jaki oczyszczacz wybrać, pozwoli mi na godne życie. Niestety życie to może być smutne, bo co 10-te nowo narodzone dziecko w Polsce umrze przedwcześnie z powodu złej jakości powietrza, a ja mam dziecko, chcę ich więcej i liczę na gromadę wnucząt.

Powietrze, którym oddychamy jest wspólne, więc odpowiedzialność za nie także jest nasza wspólna. Cząsteczki azotu, tlenu, argonu czy dwutlenku węgla, które są w powietrzu, nie wybierają ludzi po poglądach politycznych, wyznaniu czy rasie. Oddychamy jednym powietrzem. Jego jakość w Polsce jest mizerna. Zależy mi na tym, by to zmienić. Rachunek zysków i strat mówi, że rozwiązanie problemu czystego powietrza w Polsce to inwestycja z ogromnym ROI, sięgającym 1000% w skali dekady. Trudno znaleźć w naszym kraju bardziej sensowną inwestycję…

Dzieci – te urodzone i te jeszcze nienarodzone – obrywają od smogu najbardziej. Dlatego oczyszczacze do domów najczęściej kupują rodzice. Ci sami rodzice chcą chronić swoje pociechy w szkołach, przedszkolach i żłobkach.
Słusznie!

Małopolski przetarg opiewa na 1200 sztuk oczyszczaczy powietrza (może nawet na 1800). Przyjmując, że każdy oczyszczacz trafi do sali, gdzie przebywa piętnaścioro dzieci, to cała akcja powinna dać wymierne korzyści około 18 tys. dzieci. Jakieś 24 tys. rodziców będzie szczęśliwych. Czy powinni się cieszyć? Tylko troszeczkę. Niestety z dużym prawdopodobieństwem realizacja tego działania nie ochroni dzieci przed smogiem.

Piszę o tym, by zwrócić uwagę rodziców na problem. Boję się, że to nieskuteczne rozwiązanie zaspokoi Wasz głód czystego powietrza. A to Wasze gardła powinny krzyczeć za poprawą jakości powietrza najgłośniej. My młodzi ludzie, rodzice i dzieci, możemy razem przenosić góry (w Krakowie już kilka takich usypano – na dowód tezy).
Przenieśmy do Polski górę zwaną czystym powietrzem!

Jak nie kupować oczyszczaczy do przedszkoli i żłobków (w Krakowie / w Małopolsce)?

1. Analiza „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1200 sztuk oczyszczaczy powietrza jednego modelu do przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych na terenie województwa małopolskiego w zamówieniu podstawowym służąca poprawie jakości powietrza w otoczeniu dzieci uczęszczających do ww. placówek oraz popularyzacji wiedzy na temat zanieczyszczania i  ochrony powietrza wśród dzieci i dorosłych.

Ten jeden punkt upoważnia do stwierdzenia, że Małopolski przetarg na oczyszczacze jest do zmiany.

Każdy kto kupuje oczyszczacz powietrza do mieszkania stara się dobrać go względem rozmiaru pomieszczenia, w którym będzie pracował. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uznał najwidoczniej, że 1200 sal przedszkolnych i żłobkowych jest jednego rozmiaru, ma takie same parametry wentylacji i znajduje się w nich ta sama liczba dzieci oraz zanieczyszczeń.

Zastanawia fakt, że treść zamówienia była konsultowana z dystrybutorami sprzętu, którzy zaczynają rozmowę z Klientem od pytania „jaki metraż?”.

Jestem ciekawy, czy kupując nowe okna do tych przedszkoli UMWM uprości proces i zakupi wszystkie takie same…

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać nie później niż do dnia 06.04.2018 r. do godz. 13:00
Adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Dziennik podawczy (budynek B), 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56.

Data publikacji zamówienia to 20. marca 2018 roku. Oferenci mają 2 tygodnie na złożenie ofert. Szkoda, że nie dano im więcej czasu, bo zważywszy na tak długi czas przygotowań zamówienia oraz specyfikę rynku, warto byłoby dać wykazać się większej liczbie podmiotów.

Bez względu na to co kupi Małopolska będą to produkty z Chin. Wybór padnie na jedną mniej lub bardziej popularną markę. W przetargu staną dystrybutorzy, kupcy i traderzy. Zamówienie 1200 sztuk jest dość poważnym, choć do Polski w sezonie smogowym 2017/2018 trafiały znacznie większe partie oczyszczaczy.
Chiny mają wieloletnią tradycję w produkcji oczyszczaczy powietrza. W końcu smog mają w wielu częściach kraju olbrzymi. Modeli, które mogłyby trafić z Chin do małopolskich sal przedszkolnych i żłobkowych jest dobra setka. W niektórych należałoby zrobić niewielkie modyfikacje, ale na negocjacje czasu nie będzie. Do przetargu staną Ci, którzy mają już gotowe produkty odpowiadające specyfikacji.

Więcej czasu mogłoby zaowocować w ciekawsze oferty, więc można było skorzystać z poniższego zapisu ustawy o zamówieniach publicznych:

Art. 9a. 1. Wyznaczając terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert, zamawiający uwzględnia złożoność zamówienia oraz,
w przypadku ofert, czas potrzebny na sporządzenie ofert, z zachowaniem określonych
w ustawie minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert.

Aktualizacja: Przedłużono zbieranie ofert do 12. kwietnia 2018 roku 🙂

2. Analiza załącznika nr 4. do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

a. Wydajność przepływu powietrza przez oczyszczacz powietrza [m3/h]: minimum 350 m3/h;

b. Urządzenie musi posiadać zdolność przepływu czystego powietrza przez oczyszczacz powietrza na poziomie minimum 330 m3/h dla pyłów lub posiadać określony parametr CADR [m3/h] (Clean Air Delivery Rate) zgodnie z normą ANSI -/AHAM-AC-1 „Standard Method for Measuring Performance of Portable Household Electric Cord-Connected Room Air Cleaner” Amerykańskiego Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Gospodarstwa Domowego (Association of Home Appliance Manugacturers – AHAM)” lub zgodnie z normą GB/T 18801-2015, GB/T 18801-2008 GB/T 18801 – minimum 330 m3/h dla pyłów;

350 m3/h przepływu i CADR > 330 m3/h dla pyłów to wartość, którą zaleca się stosować do pomieszczeń domowych o rozmiarze nie większym niż 41 m2 przy wysokości 2,7 m. Sale przedszkolne i żłobkowe ze względu na normy wentylacyjne wynikające z potrzeby wymiany powietrza celem dostarczenia tlenu i usunięcia dwutlenku węgla,  wymagałyby przynajmniej 4-krotnie mocniejszych urządzeń, by zapewnić podobny poziom skuteczności oczyszczania powietrza. W dość uproszczony sposób opisałem to we wpisie  „Wybieramy oczyszczacz powietrza do przedszkola. Idealny to…” . W wypadku tego zamówienia możemy mówić, że oczyszczacz powietrza, który zostanie zakupiony będzie mógł mieć wydajność pozwalającą zadbać o salę przedszkolną o powierzchni około 10 m2 przy maksymalnym natężeniu pracy, które będzie generowało… nawet 60-70 dB (bo takie parametry osiąga wiele urządzeń).

c. Filtry: urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 3 filtry:
filtr wstępny na początku,
filtr z węglem aktywnym,
filtr EPA: klasy E11 lub klasy E12 lub filtr HEPA klasy H13 lub wyższej zgodnie z następującymi normami:

d. Filtr z węglem aktywnym i filtr EPA/HEPA mogą być ułożone w dowolnej kolejności. Oczyszczacz powietrza może być wyposażony w dodatkowe filtry.

Świetnie, że dopuszczono urządzenia posiadające filtry HEPA prawie z całego zakresu klasyfikacji. Wykluczono jedynie filtry klasy EPA10, a więc posiadające 85% skuteczności dla najtrudniej filtrowanych pyłów o rozmiarze 0,3 mikrona (naszych „ulubieńców” – PM2.5). Wszystkie pozostałe zapewnią skuteczność większą lub równą 95%.

Minusem jest brak jakichkolwiek wskazań dla filtrów z aktywnym węglem. Nie postawiono wymagań co do ilości czynnika filtracyjnego lub skuteczności wyrażonej w CADR. Tym samym włożenie najtańszej maty z węgla aktywowanego będzie dopuszczać oczyszczacz. Niestety przy dużym przepływie powietrza skuteczność i żywotność takiego filtra będzie znikoma.

e. Poziom hałasu: oczyszczacz powietrza musi spełniać warunek, że przynajmniej na jednym trybie pracy poziom głośności nie przekracza 35 dB;

Norma PN-87/B-02151/02 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.” mówi o dopuszczalnych poziomach dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi. Dla dziecięcych pokoi w żłobkach i w przedszkolach od wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem wymagana jest praca w zakresie głośności maksymalnej do 35 dB (DLchwilowe>5dB). W klasach i pracowniach szkolnych, salach wykładowych i audytoriach wartość ta może wynosić 40 dB.

W przypadku tego punktu wymaga się, by urządzenie w dowolnym trybie osiągało te 35 dB. Taki warunek spełnią wszystkie urządzenia, ale jeśli ten zapis powstał po to, by zapewnić odpowiednie warunki pracy paniom przedszkolankom oraz bezpieczeństwo dzieciom, to jest to zapis, który bez połączenia z punktami a i b dopuszcza do zakupu oczyszczaczy gwarantujących przy poziomie 35 dB dowolny CADR, a w przypadku wielu urządzeń będzie on niższy on niż 100 m3/h (dla pyłów). Można więc rzec, że zakupiony oczyszczacz będzie mógł w określonych normą warunkach pracy ochronić powierzchnię 2-4 m2 (przy poprawnym wentylowaniu pomieszczenia). Czy wszystkie dzieci zmieszczą się na tej powierzchni?

Niestety na rynku nie ma żadnej regulacji określającej w jaki sposób producenci oczyszczaczy powietrza mają mierzyć „poziom hałasu” czy „poziomu głośności”. Brak wskazanej konkretnej wartości fizycznej sprawia, że w tym przypadku zostawia się totalną dowolność w podaniu ilości decybeli wytwarzanych przez urządzenie.

Za Wikipedią:

Hałas – dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu (zbyt głośne) w danym miejscu i czasie, odbierane jako: „bezcelowe, następnie uciążliwe, przykre, dokuczliwe, wreszcie szkodliwe”[1]. Międzynarodowa Organizacja Pracy określa hałas jako każdy dźwięk, który może doprowadzić do utraty słuchu, albo być szkodliwy dla zdrowia lub niebezpieczny z innych względów[2].

Poziom głośności – wielkość będąca porównawczą miarą głośności dźwięku w odniesieniu do głośności tonu wzorcowego, wyrażona w fonach.

h. Tryb pracy: automatyczny działający w oparciu o czujnik, który dostosowuje pracę urządzenia do panujących w pomieszczeniu warunków. W przypadku, gdy tryb automatyczny nie zapewnia pracy urządzenia z maksymalnym poziomem głośności do 35 dB, urządzenie musi mieć możliwość manualnego ustawienia trybu pracy o poziomie głośności nie przekraczającym 35dB;

Piękna idea, ale zapis zupełnie martwy. W większości przypadków tryby automatyczne wykorzystują 100% zakresu pracy oczyszczacza, więc będą one wchodziły także na wysokie obroty. Można taki stan rzeczy zmienić w urządzeniach marki XIAOMI, ustawiając im indywidualne programy, ale nie są one związane z głośnością. Producent nie gwarantuje określonych poziomów głośności dla poszczególnych trybów pracy. Poza tym Xiaomi gdy jest cichy, generuje niską wydajność (Xiaomi Air Purifier Pro / 2S / 2).

I jak już mowa o trybie automatycznym, to wobec jakiej normy powinien dbać on o czystość powietrza? Jakie stężenia i jakich zanieczyszczeń mają sterować pracą oczyszczacza?

Niestety producenci stosują różne sensory – pyłów, dymu, kurzu, PM2.5, PM10… Do tego często tryby automatyczne pracują realizując wymagania chińskiej normy AQI.

i. Wskaźnik konieczności wymiany filtra: urządzenie musi być wyposażone w sygnalizację konieczności wymiany filtra EPA lub HEPA;

W oczyszczaczach znajdziemy kilka sposobów sygnalizacji konieczności wymiany filtrów klasy HEPA. Najpopularniejsza metodą jest timer, który odlicza określoną liczbę godzin pracy urządzenia. Bardzo często nie uwzględnia on nawet trybu pracy, więc ilości przetłoczonego przez filtr powietrza. Precyzyjniejszym rozwiązaniem jest uwzględnianie w żywotności filtra ilości powietrza a nawet zanieczyszczenia. W najlepszym wydaniu mierzy się spadek przepływu – zapchany filtr będzie go skutecznie ograniczał.

j. Inne funkcje: urządzenie nie może być wyposażone w funkcję jonizacji powietrza i lampę UV.

Dlaczego zakazuje się jonizacji powietrza? Poprawna jonizacja wspiera m.in. skuteczność walki z pyłami.

l. System montażu: wolnostojący;
m. Urządzenie musi posiadać blokadę rodzicielską polegającą na blokadzie wszystkich przycisków w panelu sterującym urządzenia;

Te dwa punkty są bardzo ciekawe. Zakupiony oczyszczacz będzie mógł stanąć na podłodze. Wymagając blokady rodzicielskiej można wnosić, że Zamawiający zakłada, iż dzieci mogą przestawiać wybrane tryby pracy. Świetnie, że będzie można się przed tym chronić. Niestety o wiele ważniejsze wydaje się zabezpieczenie dzieci przed zagrożeniem płynącym z pracy kręcącego się wentylatora…
Sensowny jest taki montaż urządzenia, by dzieci nie miały do niego dostępu. W takim wypadku blokada rodzicielska jest zbędna.

3. Analiza kryteriów oceny

Kryteria oceny przetargu na oczyszczacze powietrza do małopolskich przedszkoli i żłobków
Źródło: https://bip.malopolska.pl/api/files/1790336

Kryteria oceny złożonych ofert ukazują kolejne błędy w konstrukcji przetargu. Każdy uczestnik będzie mógł zawalczyć o 100 punktów, ale aż 60% z nich może stanowić cena. Równą wagę 10% położono na okres gwarancji i klasy filtrów HEPA. Kolejno maksymalnie 5 punktów można zdobyć za najwyższy CADR (tylko 5%!), a dalej 5 punktów za tryb najgłośniejszy, a raczej za najmniejszą głośność w trybie maksymalnym oraz najmniejsze zużycie prądu. Na koniec 5 punktów może uzyskać oferent dający najniższą cenę na jeden komplet filtrów w okresie gwarancji.

Co w tym złego?

1. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 60 pkt

Sposób obliczania kryterium ceny w przetargu na oczyszczacze powietrza do przedszkoli

Urządzenia spełniające kryteria techniczne kosztują od około 600 zł do nawet 3-5 tys. zł. Niestety te w niższej cenie będą oferowały CADR na poziomie bliskim wymagań, a więc 330 m3/h dla pyłów. Kryterium ceny daje w tym wypadku bardzo dużą szansę na wygranie przetargu urządzeniem, które będzie miało najmniejsze możliwości oczyszczające ze wszystkich oferowanych.

2. Okres gwarancji – 10 pkt

Sposób obliczania kryterium okresu gwarancji w przetargu na oczyszczacze powietrza do przedszkoli w Małopolsce

Punkt na plus. Czym dłuższa gwarancja tym lepiej.

3. Klasa filtra EPA lub HEPA – 10 pkt

Sposób obliczania punktów dla kryterium klasy filtra HEPA/EPA w przetargu na oczyszczacze powietrza do przedszkoli w Małopolsce

Praktyka pokazuje, że nie ma większego znaczenia dla skuteczności oczyszczania z pyłów między klasą E11, E12 czy H13. W przypadku oceny filtrów przeciwpyłowych znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby określenie ich możliwości absorpcyjnej, a więc żywotności przy danym zanieczyszczeniu. Warto dodać, że filtr E12 gwarantuje skuteczność oczyszczania na poziomie 99,5% a filtr H13 99,95% dla pyłów PM2.5. Różnice te są niwelowane przez nawet najmniejsze rozbieżności w przepływie powietrza – tempo oczyszczania znacznie bardziej zależy od CADR niż klasy filtra.

4. Wartość zdolności przepływu czystego powietrza przez oczyszczacz powietrza lub wartość CADR podana w m3/h – 5 pkt

Sposób obliczania punktów dla kryterium CADR w przetargu na oczyszczacze powietrza do przedszkoli w Małopolsce

Jak pisałem już wcześniej to właśnie CADR jest wartością mówiącą o tym, jak szybko oczyszczacz powietrza będzie radził sobie w oczyszczaniu sal. Różnicowanie punktacji od 0 do 5 przy określeniu minimalnego CADR na poziomie 330 m3/h niewiele wnosi. Jak pisałem we wcześniej podlinkowanym artykule, wskazanym jest stosowanie w przedszkolach i żłobkach urządzeń posiadających CADR w granicach 1000 – 2000 m3/h.
CADR powinien stanowić minimum 30% wagę w kryteriach wyboru sprzętu.

5. Poziom głośności na najwyższym trybie pracy oczyszczacza powietrza podany w [dB] – 5 pkt

Kryterium poziomu maksymalnej głośności urządzenia nie uwzględnia normy głośności urządzeń i jest bardzo niepraktyczne. Mało kto korzysta z maksymalnych trybów oczyszczania, bo są one zazwyczaj uciążliwe. Można przypuszczać, że w przypadku przedszkoli będą one używane np. przed przyjściem dzieci do sal, ale wtedy warunek głośności nie powinien mieć znaczenia.

Dodatkowo zakresy podawane przez producentów, które mieszczą się dzisiaj w przedziałach 40 – 70 dB, nie będą bardzo różnicować lepszych ofert.

6. Pobór mocy przy najwyższym trybie pracy oczyszczacza powietrza podany w [W] – 5 pkt

Nawiązując do punktu 5-tego, najwyższy tryb pracy będzie w zdecydowanej większości przypadków używany bardzo rzadko. Lepiej byłoby określić ile mocy zużywa oczyszczacz w trybach, które będą mogły być używane częściej (do 35-40 dB).
Warto dodać, że oczyszczacz zużywający 99W przez cały rok, podwyższy rachunek za energię elektryczną o kwotę bliską 600 zł.

7. Cena brutto jednego kompletu filtrów w okresie gwarancji – 5pkt

Kryterium to bardzo mnie zastanawia. Zrobiono założenia dla kompletu filtrów, ale zupełnie nie powiązano tego z okresem żywotności. W przypadku, gdy oferent zaproponuje filtry mające żywotność 3 miesięcy, to prawdopodobnie osiągnie również najniższą cenę. Niestety dla Zamawiającego takie najtańsze filtry mogą okazać się w praktyce najdroższe. Wydaje się, że rozsądne byłoby oczekiwać podania kosztu eksploatacji filtrów dla pełnych 12 miesięcy przy określonych średniorocznych wartościach zapylenia (te znamy np. z raportów WIOŚ dla Małopolski).

Ostateczna oceny przetargu: -2

Przetarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na zakup 1200 oczyszczaczy powietrza do przedszkoli, żłobków i innych sal dziecięcych nie jest w mojej opinii podyktowany dobrem dzieci. Gdyby tak było, głównym czynnikiem wyboru stałby się maksymalny CADR, jaki oczyszczacz powietrza z filtrem klasy HEPA może osiągnąć pracując przy natężeniu dźwięku nie większym niż 35 dB.

Zamówienie posiada błędy logiczne i rzeczowe. Poza ceną kładzie się nacisk na rzeczy nieistotne z punktu widzenia skuteczności oczyszczenia powietrza ze smogu. Nacisk na najniższą cenę realizacji zamówienia jest sprzeczny z brakiem uwzględnienia kosztów eksploatacyjnych w określonej jednostce czasu lub te wymagania są dość nielogicznie opisane w dalszej części.

Przetarg ten oceniam na -2 w szkolnym systemie ocen. 2 ze względu na merytorykę. Minus za to, że to tak słabo opracowane zamówienie publiczne powstało na terenie Małopolski, która jest liderem w walce ze smogiem.

Jak możesz lepiej podejść do ochrony przeciwsmogowej dzieci w przedszkolach i żłobkach?

Jeśli jesteś samorządowcem, politykiem lub kierujesz prywatną placówką edukacyjną dla najmłodszych i chcesz skutecznie chronić dzieci przed smogiem zapoznaj się z poniższymi zaleceniami, które są wyłącznie moją prywatną opinią.

Ochrona dzieci przed smogiem to ogromne wyzwanie i wiedz, że znacznie łatwiej będzie usunąć przyczyny smogu w Polsce, niż zbudować system chroniący dzieci przed smogiem przez całą dobę. Dlatego zastanów się najpierw, czy zrobiłeś wszystko co w Twojej mocy, by likwidować przyczyny smogu…
Niestety jeśli obecne tempo realizacji działań antysmogowych w naszym państwie się utrzyma, to przypuszczam, że obniżenie zanieczyszczenia powietrza o 75% nastąpi  najwcześniej w czwartej lub piątej dekadzie XXI wieku, więc dzieci, o które teraz chcesz się zatroszczyć z dużym prawdopodobieństwem będą posiadały już swoje pociechy.

Jeżeli uważasz, że doraźna ochrona przed smogiem to rzecz, której teraz potrzebujesz, to zapoznaj się z poniższą listą:

 1. Poznaj wymagania wentylacyjne dla sal przedszkolnych i sprawdź w jaki sposób wentylacja pomieszczeń odbywa się w każdej sali, w której chcesz oczyszczać powietrze. Zmierz przepływy powietrza w wentylacji.  Finalnie określ ile świeżego powietrza (z zewnątrz) musisz dostarczać dla zaspokojenia zapotrzebowania na tlen oraz celem usunięcia dwutlenku węgla.
 2. Zbadaj możliwości i  koszty oczyszczania powietrza względem całego budynku dla:
  – systemu rekuperacji z filtrami powietrza chroniącymi przed pyłami oraz szkodliwymi gazami;
  – oczyszczaczy z czerpnią powietrza na zewnątrz budynku;
  – zbudowanego pod Twoje potrzeby systemu oczyszczającego z czerpnią zewnętrzną;
  – zastosowania wewnętrznych oczyszczaczy powietrza. Obecnie wybiera się rozwiązania najprostsze i najtańsze z punktu widzenia bilansu ekonomicznego w krótkim okresie czasu, a więc zakup domowych oczyszczaczy powietrza. Niestety te są za słabe, by w pojedynkę chronić sale przedszkolne. W sezonie 2018/2019 będą już dostępne w Polsce urządzenia posiadające CADR dla pyłów osiągający wartości 800-1000 m3/h, ale nadal będą to urządzenia za głośne. Dodatkowo koszty eksploatacji takich urządzeń (zakup, wymiana filtrów oraz koszty energii elektrycznej) mogą być wyższe w długiej perspektywie czasu niż inne rozwiązania.
  Rozsądnym wyborem byłby montaż systemu wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, który zapewniałby czyste powietrze w całym przedszkolu, a dodatkowo obniżał rachunki za ogrzewanie.
 3. Jeśli decydujesz się na zakup oczyszczaczy powietrza to kieruj się poniższymi punktami:
  – wielkością CADR uzyskiwaną przy poziomie głośności 35 dB (35 dB nie wpłynie na komfort akustyczny w sali i jest zgodne z polską normą);
  – maksymalną wartością CADR dla pyłów uzyskiwaną przez urządzenie, jeśli będziesz stosować go w trakcie nieobecności milusińskich (dobrze, gdy na każdy metr kwadratowy sali urządzenie będzie posiadało minimamalny CADR = 30 m3/h);
  – w urządzeniu powinny być użyte filtry klasy HEPA (E11, E12, H13, H14), filtr z węglem aktywowanym o dużej gramaturze (najlepiej 0,25 kg na każde 100 m3/h CADR dla pyłów);
  – zważ stosunek zakupu oczyszczacza do kosztów rocznej eksploatacji, uwzględniając pobór pracy dla trybów, które planujesz używać oraz wymianę filtrów;
  – oceń możliwości montażu urządzenia na wysokości nie pozwalającej dzieciom na ingerencję w urządzenie, ale nie wieszaj urządzenia za wysoko jeśli to niekonieczne.

Opublikowano w Wpisy blogowe